Inspirationsdag om bestyrelser og virksomhedens værdi

INSPIRATIONSDAG

Deltagervirksomhederne i Next Step Challenge var i April 2019 sammen med øvrige interesserede samlet til inspirationsdag omkring ‘Bestyrelser, Advisory Boards samt Værdiansættelse af virksomheden’.

På dagen var der inspirerende oplæg fra Uwe Birkkjær omkring sammensætningen af et Advisory Board samt fra Lars Bo Jensen fra Norlys omkring bestyrelsens rolle samt værdiansættelse af virksomheden.

 

Igennem en virksomheds vækstrejse vil der være forskellige faser; fx kan der være behov for at etablere en bestyrelse eller der skal tilknyttes et advisory board – og hvordan værdiansætter man egentlig sin virksomhed, hvis der skal indhentes kapital eller en partner skal købes ud, samt hvilke elementer er med til at spille ind på denne værdiansættelse?

Inspirationsdagen gav input til refleksion om, hvilke veje, der er ”vejen frem” for jeres virksomhed. Dagen vil give masser af inspiration til overvejelse for, hvilke skridt, der kan assistere ved en skaleringsrejse.

Læs også artiklen om Lars Bo Jensen og værdiansættelse af virksomhederne. 

Få sparring og rådgivning direkte fra ekspert Uwe F. Birkkjær

Få de rette ombord

Vil du gerne vækste din virksomhed, men har svært ved at trække på de helt rigtige kompetencer, som det kræver?

Det kan være særdeles fordelagtigt at få drøftet de problemstillinger, der er omkring din virksomhed, med andre professionelle aktører. Derfor anbefales det for din virksomhed at sammensætte et advisory board, der kan hjælpe dig igennem de processer din virksomhed står overfor.

Uwe F. Birkkjær, der har mere end 25 års ledelseserfaring, giver sit bud på en eller flere løsninger, din virksomhed kan vælge, for at finde de helt rette kompetencer til at matche dit strategiske niveau.

Se videoer med Uwe F. Birkkjær, der bla. fortæller om sammensætningen af et advisory board
Hvad er et advisory board og hvad er en bestyrelse. Hør Uwe Birkkjær i Next Step Challenge

Hvordan værdiansætter du din virksomhed?

Lars Bo Jensen, Direktør for  Koncern Strategi og M&A i Norlys
Lars Bo har mangeårig erfaring med bestyrelsesarbejde og bla bestyrelsesuddannelse fra INSEAD. Lars Bo har tillige dyb indsigt i værdiansættelse af virksomheder. I sit daglige arbejde ved SE/Stofa sidder Lars Bo med ansvaret for koncern strategi, strategiprocesser og -rådgivning på divisions- og koncern niveau, koncern M&A, finansiel modellering, forretningsudvikling, koncern projekter, LEAN, GDPR og legal dept. m.fl.