Aquatex Water Management får fokus og strategi

Få nye øjne på forretningen som Aquatex

Generationsskiftet står for døren

Fynske Aquatex Water Management sporer årsager til bakterieproblemer i koldt og varmt vand på få timer og renser vandinstallationer for bakterier og belægninger, der kan give driftsforstyrrelser. Med eneretten til salg af avanceret udstyr til vandanalyser og specialiserede renseprodukter står Aquatex over for et uudnyttet vækstpotentiale.
Sammen med et forestående generationsskifte er der derfor behov for nye øjne på forretningens udviklingsmuligheder.

Next Step Challenge-forløbet med etablering af et advisory board og workshops har medført en ny strategi for fokusering på markeder og kundesegmenter. Det giver Aquatex Water Management helt nye muligheder for yderligere vækst.

Se Aquatex' præsentation

Udfordringen

Aquatex’ unikke løsninger på bakterieproblemer i vand med udgangspunkt i mangeårig erfaring, avanceret testudstyr og unikke renseprodukter, har en lav kendskabsgrad og er endnu ikke indarbejdet i officielle vejledninger. Derfor har Bjarne Ravn og Anders Ravn fra Aquatex valgt at benytte Next Step Challenge’ tilbud om assistance med at udnytte det fulde potentiale af firmaets services, analyseudstyr og renseprodukter.Med en go-to-market strategi har Aquatex fået
redskaber til en ny salgsstrategi.

Ved hjælp af advisory boardet sammensat af erfarne og visionære ledere fra energibranchen er den interne organisation strammet op, og der er udarbejdet segmenterede værditilbud for at styrke salget. Det munder ud i en strategiplan med fokus på de optimale markedssegmenter. Aquatex Water Management har nu fået en strategi og værktøjer til yderligere vækst og er forberedt til det forestående generationsskifte.

Advisory boardet

Steen Skriver – Via University

Erland Christiansen – dansk Affaldshåndtering

Claus A. Nielsen – DIN Forsyning

Jonas Brandt – Aarhus Universitet

Aquatex deltager i forretningsudvikling i Next Step Challenge 2020 og får verificeret strategien af kompetente eksperter.

Fokus på det største potentiale

“Gennem Next Step Challenge forløbet har vi især haft udbytte af sparringen med det erfarne advisory board og boardet har især hjulpet os med at fokusere på de forretningsområder, hvor vi har det største potentiale. Det er også boardets fortjeneste, at vi i højere grad har fået styr på kundens værdikæde.

Forretningseksperterne i Next Step Challenge har især været med til at udlede vores kernekompetencer i relation til kundesegmenternes værdikæde. Det er afgørende for den fremtidige vækst.”

Besøg Aquatex