6 indsigter i fremtidens energiteknologier

Hvordan bliver du leverandør til offshore

Fremtidens mange milliardinvesteringer i vindenergi tæller alt lige fra udvikling, projektbygning og installation, drift, vedligeholdelses- og nedlukningsaktiviteter, hvilket betyder et enormt kapitaliseringspotentiale for danske virksomheder. Også efter krisen. 

Next Step Challenge samarbejder tæt med klyngerne CLEAN og Energy Innovation Cluster, der snart, sammen med House og Energy, vil sammensmeltes til en samlet klyngeorganisation for Energiteknologi – Energy Cluster Denmark.

Som brancheeksperter er klyngeorganisationerne repræsenterede i Next Step Challenge Advisory Boards med henblik på sparring til vækstvirksomheder, der ønsker udvikling indenfor energiteknologier eller som ønsker at tilgå markedet fra øvrige brancher. Herunder har vi samlet en række af de bedste indsigter fra vores advisory board møder indenfor vind-energi.

 

Alt afhængig af om du er etableret organisation som ønsker at penetrere nye markeder, eller du er en start-up som endnu ikke har omsætning i branchen, så er der nogle essentielle ting du som virksomhedsleder skal kende til:

1

Offshore Industri Samles Under DK’s Styrkeposition for Energiteknologi:
Ifm. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses ”Strategi for Decentral Erhvervsfremme 2020-2023”, er der udpeget 11 styrkepositioner og 2 spirende områder.
Disse styrkepositioner kendetegnes ved, ”at danske virksomheder og videnmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber”.

Det betyder at en af styrkepositionerne i fremtiden defineres som ‘Energiteknologi’ og repræsenteres af det nye klyngesamarbejde mellem House og Energy, CLEAN og Energy Innovation Cluster. Sidstnævnte har igennem en årrække været Next Step Challenge samarbejdspartner til brancheekspertise indenfor Vind, Turbiner, Fjernvarme & Offshore.

Denne styrkeposition vil formentlig opdeldes i yderligere 2:

1) Energiproduktion & infrastruktur
2) Energieffektivitet & lagring

Det kan ses som grobund for øget sektorkobling mellem energiteknologier, lagringsteknologier, infrastruktur og andre krydsfelter i teknologiudviklingen.

2

Industriens Størrelse:
Energiteknologi i Danmark skønnes til at tælle omtrent 3.200 virksomheder samt 130.000 fuldtidsbeskæftigede. I perioden 2012-2017 er antallet af aktive virksomheder indenfor dette erhvervsområde steget ca. fem gange så meget sammenlignet med det øvrige erhvervsliv. Disse forretninger står for knap en femtedel af landets vareeksport svarende til 117 mia. kr., hvor særligt de grønne energiteknologier bidrager med størstedelen.

Danmark er et foregangsland indenfor vindenergi, og vi vil i takt med den globale grønne omstilling de næste årtier nyde godt af vores position som markedsleder. Ifølge International Energy Agency rapport ”Offshore Wind Outlook 2019”, forventes denne branche de næste 2 årtier at vokse med 13 % om året. Med udgangspunkt i verdens nuværende klimapolitiske situation forventes der i 2040 at være installeret vindmøller offshore til det der svarer til ca. 345 GW, sammenlignet med de 23 GW i 2018.

Fremtidens mange milliardinvesteringer på dette område, som tæller alt lige fra udvikling, projektbygning og installation, drift, vedligeholdelses- og nedlukningsaktiviteter indeholder et enormt kapitaliseringspotentiale for danske virksomheder.

3

Geografiske Markeder At Prioritere:
På nuværende tidspunkt er der på det globale plan installeret 5.500 offshore vindmøller som er forbundet med elnettet i 17 forskellige lande. Pt. er der stor-skala projekter i gang i Australien, Indien, Japan, Korea, New Zealand, Tyrkiet & Vietnam. Selv om Kina var den nation der udvidede deres kapacitet mest i 2018, så har lande som Tyskland, Holland, United Kingdom & Danmark politiske mål der supporter udvidelsen af deres offshore vind portefølje. Leverandører til offshore industrien har således øgede muligheder for udvikling i såvel Nordsø-regionen som på fjernmarkeder

4

Hvordan Etablerer Min Virksomhed Adgang til Markedet:
Lige nu opleves der naturligvis markante ændringer i det globale marked jf. Corona-krisen. Men rådene herunder vurderes stadig at gøre sig gældende for det nye globale marked: Alt afhængig af om du er etableret organisation som ønsker at penetrere nye markeder, eller du er en start-up som endnu ikke har omsætning i branchen, så er der nogle essentielle ting du som virksomhedsleder skal kende til:

  • Hvis du er en etableret virksomhed, som har ambitioner om at internationalisere din forretning, så fokuser på at opnå status som ”Foretrukken Leverandør” hos dine nuværende kunder/hjemmemarked, og drag så i fællesskab ud i den store verden.
  • Hvis du er en Start-Up virksomhed, som har ambitioner om at lancere noget nyt, så først sigt efter at få testet konceptet af blandt potentielle kunder. Efter et ”Proof-of-Concept” er opnået begynder selve udviklingsfasen/testprojektet, hvor kunden stadig er i centrum ifm. udarbejdelsen af den mest optimale løsning til hans/hendes problem.
  • I denne branche er størstedelen af al handel relationsbaseret, så et STÆRKT NETVÆRK er altgørende!

5

Sparring fra Industrieksperter i Vækstprogrammer Giver Større Effekt:
Ifølge SMVdanmarks rapport ”Konjunktur Brugen af Erhvervsfremme” anvender 70 % danske virksomheder deres egne kontakter til udviklingen af deres virksomhed. En revisor, advokat eller bestyrelse skal bestemt ikke undervurderes, men effekterne ved at have konkrete industrieksperter fra de forskellige vækstprogrammer tilkoblet muliggør en markant hurtigere realiseringshastighed af det kommercielle potentiale for forretningen. F.eks. udbyder Next Step Challenge gennem et Scale-Up Denmark forløb sparring fra repræsentanter fra 45 forskellige organisationer, der tæller alt fra landets vidensinstitutioner, klyngeorganisationer, investorer samt nogle af de største virksomheder fra det etablerede erhvervsliv.
Effekterne hos de 110 forskellige virksomheder som indtil videre har deltaget i et Scale-Up Denmark forløb er bl.a. en gns. vækst i omsætningen på 25 % pr. virksomhed.

6

Hold øje med Energilagring & Power-2-X:
Hvis EU skal reducere sine emissioner med 95 % i 2050 skal det endelige energiforbrug understøttes af 60 % elektrificering, hvor tallet i dag ifølge Eurelectric hedder 22 %. I takt med at der opsættes flere vindmølleparker og solcelleanlæg er der et behov for at lagre den energi, som ikke kan indgå direkte i elektrificeringen og omdanne den til f.eks. varme eller gasser mm. På nuværende tidspunkt er landets klyngeorganisationer & andre interessenter i fuld gang med at undersøge mulighederne ved Energilagring & Power-2-X for at maksimere værdien af den danske energiproduktion. Hold derfor et vågent øje med energilagring – både når der skal udvikles nye teknologier og når eksisterende teknologier skal tilpasses branchens kommende tendenser.

En femtedel af dansk eksport kommer fra energiteknologier!

Innovativ erhvervsfremme bygger på samarbejde

Forretningsudvikling baseret på brancheindsigt

Med mere end 80 tilknyttede faglige partnere indenfor forretningsdrift og brancheindsigter i hhv. energi-, offshore og turismeindustrierne, indsamler vi hvert år indsigter i, hvilke teknologier der vil blive efterspurgt i de enkelte brancher. På den baggrund kan vækstvirksomheder tilpasse teknologierne og fokusere direkte på tendenserne i industrien, gennem Next Step Challenge forretningskompetence forløbene – i tæt samarbejde med topledere og eksperter fra de enkelte industrier.

Læs mere om forretningskompetence forløb for Offshore Industri