Innovativ energiteknologi er vejen frem

Hvordan opnår du succes med dine Energieffektive Teknologier? Få sparring fra Next Step Challenge eksperter på energi

Innovative energiteknologier er og bliver en styrkeposition for dansk vækst

Danmark har en førende position indenfor energiteknologiske virksomheder og potentialet øges kraftigt de kommende år, hvor globale trends samt internationale og nationale målsætninger skaber stigende efterspørgsel både nationalt samt på Danmarks fem største eksportmarkeder.

 

Ifølge en ny analyse fra klyngeorganisationen Clean, er antallet af aktive virksomheder, indenfor energiteknologi, steget med næsten 20% mod 3,7% i gennemsnit i de øvrige brancher. Dertil kommer, at der er skabt mere end 10.000 nye job og der eksporteres til 189 af verdens 193 lande!

Så der kan ikke være tvivl om, at energiteknologi er et essentielt parameter for vækst i dansk erhvervsliv.

Energieffektive Teknologier er den største branche indenfor energiklyngen med knap 54.000 fuldtidsansatte, fordelt i 1000 virksomheder. Med Energilagring, Smart Energy samt Sol- og Bølgeenergi på hastig fremmarch, forventer vi at nye teknologier navnlig ser dagens lys indenfor netop de områder, der alle understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Udvikling af nye teknologier er ressourcetungt men især indenfor energiteknologier er dansk forskning i international klasse og samarbejdet mellem vidensinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og corporate virksomheder med til at vækste udviklingen.
Sammenlignet med øvrige brancher er energivirksomheder væsentlig mere innovationsaktive og der er et øget samarbejde med andre aktører om deres innovationsaktiviteter. Det viser et stort potentiale for styrkelse af udviklingen af energiteknologier.

Netop samarbejdet mellem klyngeorganisationer og forretningsudviklingsprogrammer ser vi som en styrke til at understøtte højvækstvirksomheder i at realisere deres potentiale og dermed bygge videre på Danmarks førende styrkepositioner på området.

Læs hele analysen →

20% stigning i antallet af virksomheder indenfor energiteknologier

Clean Cluster og Next Step Challenge samarbejder om at udvikle energieffektive teknologi virksomheder

Alumne Nicolai Faaborg Andresen

Tidligere deltager i Next Step Challenge Energieffektive Teknologier er AT Solar, der nu er en del af Better Energy. Direktør Nicolai Faaborg Andresen er interviewet i analysen (billedet) og spår fantastiske fremtudsudsigter for solenergibranchen. Og han siger om Next Step Challenge programmet:

“Vi var meget skeptiske overfor, hvorvidt al den tid vi skulle investere i Next Step Challenge var det værd, men nu er vi slet ikke i tvivl! Det er helt klart en fordel for alle virksomheder at få strategien trykprøvet igen, og for os har det betydet at vi har fået identificeret hvilke markeder vi skal satse på, for at opnå den største vækst fremover.”

Læs case og se video om Nicolai F. Andresen og vejen til vækst
Clean Cluster og Next Step Challenge samarbejder om at udvikle energieffektive teknologi virksomheder