BuildCode kvalitetssikrer byggeprocessen

Få optimeret din energi virksomhed som BuildCode der deltager i Next Step Challenge med Site Motion

Optimering af optimeringseksperterne

BuildCode fra Odense deltager i Next Step Challenge 2019 i centeret for Energieffektive Teknologier med deres optimeringsprocesser til byggebranchen.

Produktet hedder SiteMotion og sørger for digitalisering og optimering af alle processer i større byggeprojekter, så der sikres både kvalitet, tid, ressourcer og energibesparelser.

Med hjælp fra både droneteknologi, augmented reality og 3D modellering optimeres byggeplanlægningen til den digitale tidsalder.

 

 

 

For at strukturere strategi og udvikling til fremtidens store muligheder for BuildCode, deltager virksomheden i forretningsudviklings-forløbet med et skræddersyet advisory board, sammensat af

Kristian Livjin, Head of Strategic Innovation fra SE
Henrik Bjerregaard, Leder af Smart Energy i Clean
Jens Christian Høj, Chief Innovator fra Insero
Simon Warmbold, Startup Advisor fra Danske Bank.

Se programmet for Energieffektive Teknologier →

3D opmålinger og analysesoftware til fremtidens byggebranche

Martin Haurballe Niminski er direktør i BuildCode der deltager i Next Step Challenge 2019

BuildCode

Martin Haurballe Niminski, Direktør i Buildcode, har sammen med sit team en solid baggrund i bygge- og teknologibranchen og det er en klar fordel, at kende branchens udfordringer og muligheder indefra:

”Der findes i øjeblikket et stort antal af fejl og mangler i byggeindustrien. Mange af disse fejl bliver fundet alt for sent, hvilket ofte fører til et uholdbart materialespild og nedsat produktion, der fører til en ringe kvalitet. Årsagen til disse fejl og mangler skyldes ofte, at der er en dårlig kommunikation i byggeprocessen og opfølgning heraf,” forklarer Direktør Martin Niminski.

For at løse denne problemstilling har Buildcode udviklet en softwareløsning til at visualisere og analysere data om; status, fremdrift samt kvaliteten af det udførte arbejde, der indsamles under byggeprocessen. Selve analysen udføres ved, at sammenligne de indsamlede data med de på forhånd projekterede tegninger og modeller. Ved at kombinere disse data, modeller mv. kan Sitemotion give en realtime-status og optimere kvalitetssikringen samt procesdokumentationen.

Besøg BuildCode